Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Artme“ interneto svetainės www.kinfirm.com (toliau – svetainės) ir kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 Svetainėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.kinfirm.com juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.kinfirm.com vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  www.kinfirm.com gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita interneto svetainės formose nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti Jūsų užklausas;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su paslaugų suteikimu;

2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.2 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Pildydami registracijos / užklausos formas, Jūs įsipareigojate pateikti tik tikslius/teisingus savo duomenis.

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai el.pašto adresu [email protected].

  1. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Mūsų interneto svetainėje naudojami tik būtinieji slapukai.

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 www.kinfirm.com turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums [email protected].

/Kontaktai

Pasikalbėkime apie Jūsų projektą

Parašykite

Paskambinkite

Aplankykite

Laisvės pr. 78B-216, Vilnius